Konfigurator kontroli dostępu

Miejsce instalacji systemu

Rodzaj pracy systemu

Przewidywana ilość osób korzystających z systemu

Ilość przejść

Przejście jednostronne
wewnętrzne
zewnętrzne
Przejście dwustronne
wewnętrzne
zewnętrzne

Rodzaj obsługi

Sterowanie drzwiami

Informacje dodatkowe

Dane kontaktowe