EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz

Promocja zakończona !!!

 

REGULAMIN PROMOCJI „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz”


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” jest firma ELTCRAC System Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rucianej 3.

2. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego https://sklep-ecsystem.pl i zamówień składanych drogą elektroniczną oraz sklepu stacjonarnego mieszczącego się w Krakowie przy ul. Rucianej 3.

3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od dnia 23.08.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu 4 lub 8 kamer EIFLEX

HSA852812HIRB - Kamera kopułkowa 2.0 Mpx 1080P AHD 2.8-12mm IR 40m - EIFLEX HSA852812HIRB    lub/i   HSA852812HIRW - Kamera kopułkowa 2.0 Mpx 1080P AHD  2.8-12mm IR 40m - EIFLEX HSA852812HIRW 

ma możliwość skorzystania z Promocji „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz”.

2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania 1 szt wybranego produktu (fakturowanego za 1 gorsz netto):

- przy zakupie 4 szt kamer:

WF2625000 - Uchwyt wiertarski szybkomocujący - Wolfcraft WF2625000 - Uchwyt wiertarski szybkomocujący

lub

WF1237000 - Mini wkrętak ręczny - Wolfcraft WF1237000 - Mini wkrętak ręczny z grzechotką 

lub

BO12299 - Zestaw imbusów krótkich 9-sztukowy - Bondhus BO12299 - Zestaw imbusów krótkich 9-sztukowy

lub

MG1060 - Pistolet do klejenia - Megatec MG1060 - Pistolet do klejenia 

- przy zakupie 8 szt kamer:

SX011462 - BOHRFIXX Przystawka wiercenia bezpyłowego - Starmix SX011462 - BOHRFIXX Przystawka wiercenia bezpyłowego 

lub

SO69053101 - Poziomica 80cm - marker poziomu - Sola SO69053101 - Poziomica 80cm - marker poziomu 

lub

WF1389000 - Zestaw bitów do prac precyzyjnych - Wolfcraft WF1389000 - Zestaw bitów do prac precyzyjnych 

lub

SO50024201/301/401 Miara zwijana 3m lub 5m lub 8m - Sola SO50024401 Miara zwijana 8m 

3. Promocja „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” podlega zwielokrotnieniu, to znaczy przy zakupie wielokrotności 4 lub 8 sztuk kamer z promocji można wybrać odpowiednią ilość produktów za 1 grosz.

4. Towar zakupiony w Promocji „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej https://sklep-ecsystem.pl.

5. Promocja „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” łączy się z innymi rabatami aktualnie obowiązującymi w sklepie.

6. Każdy biorący udział w promocji „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji „EIFLEX 4 / 8 + towar za grosz” oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez  właściwy Sąd Powszechny.