Transmisja cctv po skrętce

TRANSMISJA SYGNAŁÓW PO SKRĘTCE KOMPUTEROWEJ.

W wielu przypadkach zachodzi potrzeba umieszczenia kamer w oddalonych miejscach. Wynika z tego konieczność przesłania sygnału z kamer na większe odległości.

Jeżeli odległość wynosi kilka metrów, możemy zaryzykować i puścić sygnał telewizyjny na zwykłej parze przewodów, jednak przy kilkunastu lub kilkuset metrach, nanoszenie się zakłóceń elektromagnetycznych bardzo mocno zniekształca obraz.

Rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie urządzeń umożliwiających transmisję sygnałów (np. video, audio) z wykorzystaniem skrętki komputerowej, zwanych transformatorami. Transformatory umożliwiają przesłanie przez skrętkę komputerową sygnału video / audio na odległość do 400 metrów przy transmisji biernej. W przypadku urządzeń biernych, nie jest wymagany do pracy dodatkowy zasilacz. W przypadku transmisji aktywnej odległości przesyłu sygnałów są większe i mogą wynosić nawet 1500 metrów dla obrazu kolorowego. Transformator ze względu na zamianę standardowego sygnału na symetryczny, eliminuje zakłócenia nanoszące się na kabel przesyłowy.

Przeprowadzone testy można obejrzeć poniżej.

Dla celów pomiarowych użyta została kamera bardzo słabej jakości, gdyż na kamerach dobrej rozdzielczości, praktycznie nie było widać różnicy straty jakości sygnału.

Pierwsze zdjęcie pokazuje obraz z kamery bezpośrednio włączonej do monitora.

Bezpośrednio

Drugie zdjęcie pokazuje sygnał wideo z użyciem 200 metrowego krążka skrętki komputerowej zakończonego dwoma transformatorami dopasowującymi.

Trzecie zdjęcie pokazuje sygnał wideo przesłany na odległość 400 metrów. Widać niewielkie, akceptowalne zatarcie szczegółów obrazu.


Kolejne zdjęcia pokazują odpowiednio: sygnał wideo po 600 i 800 metrach. Zniekształcenia obrazu są już wyraźnie widoczne, przy 800 metrach obraz jest już czarno-biały.

600W przypadku transmisji aktywnych odległości przesyłu sygnałów są większe. Zastosowanie po stronie odbiorczej aktywnego odbiornika ze wzmocnieniem i korekcją sygnału (np. ATR-1) zwiększa odległość transmisji powyżej 1000 metrów. Dla odległości 1100 metrów obraz jest jeszcze akceptowalny, wyraźne zniekształcenia widoczne są przy 1300 metrach. Poniżej znajdują się przykładowe zdjęcia obrazu:

Sygnał wideo – transmisja 300 metrów

Sygnał wideo – transmisja 500 metrów


Sygnał wideo – transmisja 700 metrów


Sygnał wideo – transmisja 900 metrów

11
Sygnał wideo – transmisja 1100 metrów

13
Sygnał wideo – transmisja 1300 metrów

15
Sygnał wideo – transmisja 1500 metrów


Najlepsze rezultaty można osiągnąć stosując urządzenia aktywne zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej. Poniższe przykłady potwierdzają przesył sygnału kolorowego dobrej jakości na odległość do 1500 metrów. Większe zniekształcenia zaczynają być widoczne przy 1800 metrach. Do testów wykorzystano nadajnik ATT-1 i odbiornik ATR-1. Przykładowe zdjęcia:


Sygnał wideo – transmisja 600 metrów


Sygnał wideo – transmisja 800 metrów


Sygnał wideo – transmisja 1000 metrów


Sygnał wideo – transmisja 1200 metrów


Sygnał wideo – transmisja 1400 metrów


Sygnał wideo – transmisja 1600 metrów


Sygnał wideo – transmisja 1800 metrów


Sygnał wideo – transmisja 2000 metrów

Pomiary samych transformatorów wykazały niewielkie ich tłumienie w granicach 0,5 dB.

Poniższy rysunek przedstawia wynik pomiarów dla dwóch sztuk połączonych symetrycznymi wejściami (dla 5 MHz wynik = -0,9 dB/2 szt., przy sygnale wyjściowym z generatora ustawionym na -30 dB). Proszę tez zwrócić uwagę na równomierną charakterystykę przenoszenia sygnału w całym paśmie wideo.


Zamiast skrętki komputerowej można z powodzeniem zastosować przewód telefoniczny lub dowolny przewód jednoparowy. W takim przypadku odległość na jaką można przesłać obraz kolorowy wynosi do 200m. Powyżej 100m zaczyna być widoczna utrata szczegółowości obrazu.


Oryginał


 po 100m


po 200m

Gabaryty transformatorów z serii TR-1 są na tyle małe, ze można je swobodnie zmieścić w obudowę zewnętrzną np TP-601.